ujmagyarorszag_n

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fekete István Általános Iskola

Napsugár  Napköziotthonos Tagóvoda

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –a szobi innovatív intézményekben

A projekt főbb állomásai, ütemezése

- Pályázat benyújtása:              2009.08.10.

- Támogatói döntés:                 2009.09.21.

- Projekt  kezdete:                    2009.10.05.

- Projekt zárása:                        2010.11.30.

- Fenntartási időszak vége:      2015.11.30.

- Dokumentáció megőrzése:     2020.12.31.

A projekt költségvetése

- Elszámolható költségek: 30.000.000 Ft

- A támogatás mértéke: 100 %

- Projektelőkészítés

- Projekt szakmai megvalósítása

- Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

- Projektmenedzsment

A projekt keretében megvalósított főbb feladatcsoportok

- Pályázat elkészítése és benyújtása

- Támogatási szerződés

- Közbeszerzés

- Továbbképzések, tanácsadások és jó gyakorlat

- Szakmai fejlesztések megvalósítása

- Ellenőrzés

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

- Projektzárás, elszámolás

A projekt szakmai fejlesztései

- Szakmai vezetők

- Intézményi innováció

Helyi tanterv, pedagógiai program és  nevelési program módosítása

Fejlesztés, saját innováció

Önálló intézményi innováció

TÁMOP folyamattanácsadók, mentorok

- Intézményi folyamatszaktanácsadó

- IKT fejlesztési folyamatszaktanácsadó

- Kompetenciaterületi pedagógiai mentortanácsadó

- IKT mentor-szaktanácsadó

- IPR módszertani mentortanácsadó

A jó gyakorlatok  átvétele

- Élményközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása természeti környezetben (Napsugár Óvoda,Maglód)

- Kompetencia alapú oktatás jó gyakorlata (Hegedűs Géza Általános Iskola, Budapest)

- Projekt alapú tanulásszervezés (Deák Diák Általános Iskola, Budapest)

- Mestermunka módszer a tanulási képességek eredményes fejlesztésben (Deák Diák Általános Iskola, Budapest) 


A projekt számszerűsíthető eredményei 

 

  - Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma: 15 fő

- Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma: 110 db

- Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma: 70 fő

- Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma: 36 fő

- Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma: 42 fő

- Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest):

2009/2010 tanév kezdete: 5 %;

2010/2011 tanév kezdete: 10 %; 

2011/2012 tanév kezdete: 15 %

- Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma: 2 db

- A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma:1 db

- A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma:  1 db

- A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma: 1 db

- IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest): 25 %